Partners ~ IDM365 has a large network of partners across the globe. Interested in becoming a partner? Contact us for more information.

IDM365_Partner_Map

IDM365 has a presence in countries around the world.

IDM365, the premier identity and access management solution, has a large network of partners across the globe. Interested in learning more about our partners? Find one close to you by selecting your country below.

Is your country not on the list? Contact us directly, and we will be happy to assist you.

ENGLISH

Most companies knows the words: software audit and software compliance. For those familiar with audits, they are familiar with the complexity and resource consumption an audit process can consume. As an aid for you to make the right business decisions, we contribute with our knowledge and insight when it comes to the management of software in your organization and IT environment. Our focus is to lower your costs and secure your investment. We do this from an independent perspective, based on your unique challenges and specific objectives.

Specialties:

 • Software Portfolio Management
 • Technology Advisory Services
 • Cloud
 • Software Licensing Solutions
 • Software Asset Management
 • Managed Services for Software Procurement
 • Software Lifecycle Portal

Visit softwareOne’s website

Akkomplish_Logo

ENGLISH

Akkomplish Consulting Pvt Ltd is a multicompetent global ERP and business consultancy provider with a highly skilled team and diverse expertise in various domains. We are a focused organization built around a group of senior consultants with a background in ERP and information technology. Our aim is to assist companies with accomplishing their targets for change, both in connection with implementing new applications and when securing organisational changes on a corporate level, then also when it comes to streamlining and cleaning up IT organizations, processes and enterprise architecture.

Service Outline:

 • ERP Consulting
 • Business Consulting
 • ERP Mentoring
 • Implementation – Business Process
 • Support and Maintenance
 • Identity And Access Management – Mentoring
 • Support and Implementation of IDM365

DANISH

Akkomplish Consulting Pvt Ltd. er en multikompetent global udbyder af ERP og forretningsrådgivning, med et højtuddannet team med diverse kompetencer inden for forskellige domæner. Vi er en organisation med fokus, som er bygget på en gruppe af senior konsulenter inden for ERP og IT-branchen. Vores mål er at hjælpe virksomheder med at udrette ændringsmål både i forbindelse med implementering af nye applikationer og når organisatoriske forandringer på koncernniveau skal sikres, men også med hensyn til streamlining og oprydning af IT organisationer, processer, og enterprise arkitektur.

Service Outline:

 • ERP rådgivning
 • Business rådgivning
 • ERP mentoring
 • Implementering – Forretningsprocesser
 • Support og vedligeholdelse
 • Identity & Access Management – Mentoring
 • Support og implementering af IDM365

ENGLISH

Phoenix Business Consulting is a world-class consulting firm providing implementation, training, support and audit review services for the SAP Enterprise Resource Planning (ERP) platform.

Since our inception in 1998, we have been providing innovative and cost-effective ERP solutions to Public and Private sector institutions across the globe.

We have helped our clients dramatically streamline their operations to experience an increased Return on Investment (ROI) for every technology dollar spent enabling them to better serve their constituents and shareholders.

Visit Phoenix Business Consulting’s website

DANISH

Phoenix Business Consulting er et konsulentfirma i verdensklasse, som leverer implementering, uddannelse, support og audit review services til SAP Enterprise Resource Planning (ERP) platformen.

Siden vores start i 1998 har vi tilbudt innovative og omkostningseffektive ERP-løsninger til offentlige og private institutioner i hele verden.

Vi har hjulpet vores kunder med en dramatisk strømlining af deres operationer, så de har kunnet erfare en øget Return on Investment (ROI) for hver krone brugt på teknologi, hvilket gør dem i stand til at yde en bedre service over for vælgere og shareholders.

Besøg Phoenix Business Consulting hjemmeside

ASYG Informática LTDA

ENGLISH

Asyg Informatica is a valued Partner/Distributor of IDM365 in South America.

Asyg Informática was born in February 2004 with the mission to guide and support the strategic actions of Information Information Technology of its customers, making this easier, fast and less expensive.

In more than 10 years of experience, we have developed partnerships with leading companies always in search of the most innovative technologies and with a strong focus on information security, which has become our major line of business.

We can bring to our customers a strong experience in many industry and services segments and furthermore we have a specialized team of security consultants at the main disciplines like IDM, DLP, SIEM, Endpoint Protection, Database Auditing and Security and Security Managed Services.

Visit ASYG Informática’s website

DANISH

Asyg Informatica er en værdsat Partner/Distributør af IDM365 i Sydamerika.

Asyg Informática blev etableret i Februar 2004, med det formål at guide og give support til de strategisk IT bestræbelser, som deres kunder påtager sig, og derved at gøre sådanne handlinger nemmere, hurtigere, og billigere. Vi har mere end 10 års erfaring med udvikling af partnerskaber med førende virksomheder og vi er altid på jagt efter de mest innovative teknologier, med et stærkt fokus på informationssikkerhed, som er blevet vores vigtigste forretningsområde.

Vi kan tilbyde vores kunder stor erfaring i et stort antal industri- og servicesegmenter. Vi har desuden et specialiseret team af sikkerhedskonsulenter inden for de vigtigste forretningsområder såsom IDM, DLP, SIEM, Endpoint Protection, Database Auditing og sikkerhed samt Security Managed Services.

Besøg ASYG Informática hjemmeside

 

Infinity


ENGLISH

INFINIT GmbH is an innovative IT service provider specialized in Enterprice Software Solutions for medium and enterprise sized businesses. We combine the highest quality and robust solutions, utilizing the latest technology. In other words: we offer IT projects as they should be.

Visit INFINIT GmbH’s website

DANISH

INFINIT GmbH er en innovativ IT-udbyder med speciale i Enterprice softwareløsninger til mellemstore og enterprise virksomheder. Vi kombinerer den højeste kvalitet og robuste løsninger, udnytte den nyeste teknologi. Med andre ord: vi tilbyder it-projekter, som de burde være.

Besøg INFINIT GmbHs hjemmeside

partner_logo_infrahouse


ENGLISH

InfraHouse P / S is a Danish consultancy that specializes in the provision of consultancy services in IT infrastructure.

Our mission is to make life easier for our customers through standardization, centralization and optimization of the often complex and diverse IT infrastructure.

The consultants at InfraHouse are among the elite when it comes to system and configuration management, deployment and security and identity management. Based on Microsoft technologies, we build solutions that enable our customers to upgrade, expand, maintain and optimize desktop and server platforms in their environment, while ensuring that user management, compliance and security are handled in an efficient manner.

Close collaboration with Microsoft and other partners enables us to stay on top of latest technologies and solutions. Our consultants are Microsoft Certified Technology Specialists ( MCTS ) in relevant disciplines, and have the necessary expertise and experience that makes InfraHouse the ideal partner.

Visit InfraHouse’s website

DANISH

InfraHouse P/S er et danskejet konsulenthus, der specialiserer sig i levering af konsulentydelser inden for it-infrastruktur.Vores vigtigste mission er at gøre livet nemmere for vores kunder ved hjælp af standardisering, centralisering og optimering af den ofte meget komplekse og diversificerede it-infrastruktur.Konsulenterne hos InfraHouse hører til eliten, når det drejer sig om systems- og configuration management, deployment og sikkerhed samt Identity Management. Baseret på Microsofts teknologier bygger vi løsninger, der gør vores kunder i stand til at opgradere, udbygge, vedligeholde og optimere desktop- og serverplatformene i deres miljø samtidig med at brugeradministration, compliance og sikkerhed varetages på en effektiv vis.

Et tæt samarbejde med Microsoft og andre partnere gør os i stand til hele tiden at være på forkant med nyeste teknologi og løsninger. Vores konsulenter er Microsoft Certified Technology Specialists (MCTS) inden for de relevante discipliner og besidder den nødvendige kompetence og erfaring, der gør InfraHouse til den rigtige samarbejdspartner.

Besøg InfraHouses’ hjemmeside

RackPeople

ENGLISH

RackPeople is a growing danish IT company. We deliver IT for a long list of danish companies needing a proactive and honest partner, with a high degree of competences and a tight focus on business oriented IT.

Our headquarters are in Herlev, close to Copenhagen, from where we offer the best possible facilities for operation, hosting and outsourcing. We focus on solutions adapted to the core business of our customers. Exactly for that reason we emphasize on business analytic skills of great value. Our mantra is: The best IT solution is the one that supports your business!

Visit RackPeople’s website

DANISH

RackPeople er en dansk IT-virksomhed i vækst. Vi leverer IT til lang række danske virksomheder med behov for en proaktiv og troværdig samarbejdspartner med høj faglig kompetence og et stramt fokus på forretningsoptimeret IT.

Vi har vort hovedkontor i Herlev tæt på København, hvorfra vi tilbyder de bedst tænkelige faciliteter for drift, hosting og outsourcing. Vores fokus er overordnet koncentreret omkring løsninger tilpasset vores kunders kerneforretning. Netop derfor tillægger vi de forretnings analytiske aspekter meget stor værdi. Vi arbejder ud fra mantraet at verdens bedste IT løsning, er den der understøtter din forretning!

Besøg RackPeople hjemmeside

partner_logo_mip

ENGLISH

mip GmbH is an independently consulting company in the south of Germany, located in Munich. For more than 25 years working together with our customers we were able to gain extensive experience in strategic IT consulting, application development and operating of complex IT systems.

One of our emphasis is Data Warehousing, Business Intelligence and Business- and Advanced Analytics. During all projects it is an essential approach for us to give our customers ideas and inspiration for future projects. We maintain an extensive network to extend our professional expertise: strategic partnerships with leading IT companies and close co-operations with specialized software vendors. That is how we guarantee that the technological framework will meet the clients’ requirements.

Second, mip is your comprehensive consulting partner for the transition from E2E business process to IT support and automation. Focusing on business and IT controlling aspects, risk and compliance management.

Based on our long-term experience in the SAP environment we combine the advantages of a product provider with those of an experienced project company. Our knowledge covers the classical ERP environment on-premise as well as new technologies, for example HANA or cloud solutions. The range of our services includes:  Implementation, migration, consolidation, system landscape optimization and transformation of SAP Systems, especially in merger & acquisitions and spin off/carve out activities.  We provide our clients with comprehensive advice on all business matters, such as software release changes, module consulting and process optimization.

mip GmbH does its business as a full-service provider in all German speaking countries. We offer the full range of services, from design and system integration right through to service and support for all necessary parts of an integrated solution, including hardware and software components.

Visit mip GmbH’s Website

DANISH

MIP GmbH er et selvstændigt konsulentfirma i det sydlige Tyskland, ligger i München. For mere end 25 år, der arbejder sammen med vores kunder har vi kunnet opnå omfattende erfaring med strategisk IT rådgivning, applikationsudvikling og drift af komplekse it-systemer.

En af vores fokus er Data Warehousing, Business Intelligence og forretnings- og Advanced Analytics. Under alle projekter er det en væsentlig tilgang for os at give vores kunders idéer og inspiration til fremtidige projekter. Vi opretholder et omfattende netværk til at udvide vores faglige ekspertise: strategiske partnerskaber med førende IT-virksomheder og nære samarbejder med specialiserede softwareleverandører. Det er sådan, vi garanterer, at den teknologiske ramme vil opfylde kundernes krav.

For det andet, MIP er din omfattende rådgivning partner for overgangen fra E2E forretningsproces til it-support og automatisering. Med fokus på forretnings- og it-styring aspekter, risici og overholdelse management.

Baseret på vores langsigtede erfaring i SAP miljø, vi kombinerer fordelene ved et produkt udbyder med dem af en erfaren projektselskab. Vores viden dækker den klassiske ERP miljø på stedet samt nye teknologier, f.eks HANA eller cloud-løsninger. Rækken af ​​vores tjenester omfatter: Implementering, migration, konsolidering, systemlandskab optimering og transformation af SAP systemer, især i fusioner og opkøb og spin off / skære aktiviteter. Vi giver vores kunder med omfattende rådgivning om alle forretningsmæssige forhold, såsom ændringer softwareversion, modul rådgivning og procesoptimering.

MIP GmbH gør sin virksomhed som en full-service udbyder i alle tysktalende lande. Vi tilbyder alle former for tjenester, lige fra design og systemintegration helt frem til service og support til alle nødvendige dele af en integreret løsning, herunder hardware og software komponenter.

Besøg MIP GmbHs hjemmeside

Quintop

ENGLISH

Quintop has been a professional partner helping companies to resolve various organizational issues since 1997. Quintop is an independent consultancy specializing in reorganizations and implementation processes for companies and government agencies. Quintop’s professionals have a wealth of experience and specialist knowledge in various fields.

Quintop consultants serve customers among the top 500 Dutch companies with great passion and empathy. Customers choose Quintop thanks to our pragmatic, no-nonsense approach, realistic perspective and proactive attitude.

Quintop supplies strategic advice services and implementation projects of an excellent standard. Ultimately, they all have just one focus: helping our customers to improve their service provision. Our core values are passion, pragmatism and a focus on results. At Quintop, good is not good enough; we want to constantly exceed our customers’ expectations.

Visit Quintop’s website

DANISH

Quintop har siden 1997 været en professionel samarbejdspartner og hjulpet virksomheder med at løse en bred vifte af organisatoriske udfordringer. Quintop er en uafhængig rådgivningsvirksomhed med speciale i reorganiseringer og implementeringsprocesser for virksomheder og offentlige institutioner. Quintop’s konsulenter har stor erfaring og specialviden inden for forskellige områder.

Quintop’s konsulenter betjener kunder hos omkring 500 hollandske virksomheder, med stor passion og indlevelse. Kunderne vælger Quintop takket være deres pragmatiske og seriøse tilgang, realistiske perspektiv og proaktive holdning.

Quintop tilbyder strategisk rådgivning og implementering af høj kvalitet. I sidste ende har de ét fokus: at hjælpe kunder med at forbedre deres ydelser. Quintops kerneværdier er lidenskab, pragmatisme samt fokus på resultater. Hos Quintop, er godt ikke godt nok; De ønsker hele tiden at overgå deres kunders forventninger.

Besøg Quintop hjemmeside

Implema

ENGLISH

InfraMatix Inc. is a Professional services and system integration company delivering IT security, identity, access management and regulatory compliance solutions leveraging 100s of years of collective experience across all major IAM vendor technologies.

Focus on the strategy, design, configuration, implementation and management of its solutions for rapid success for the customers. The company seamlessly integrates software, deep professional services & expert support for all Identity Management activities, there by reduces financial, technical, and operational burden of managing Identity Management systems.

Visit InfraMatix’s website

DANISH

InfraMatix Inc. er en professionel service og systemintegration selskab leverer IT-sikkerhed, identitet, adgangsstyring og regulatoriske compliance-løsninger gearing 100s års kollektiv erfaring på tværs af alle større IAM sælger teknologier.

Fokus på strategi, design, konfiguration, implementering og styring af sine løsninger til hurtig succes for kunderne. Virksomheden integrerer software, dybe professionelle tjenester og ekspert støtte til alle Identity Management aktiviteter, der ved reducerer økonomisk, teknisk og operationel byrde at administrere Identity Management systemer.

Besøg InfraMatix hjemmeside

Implema

ENGLISH

Implema was founded in 1998 with a clear vision to make SAP available and user friendly for small and medium sized enterprises needing efficient business processes, measurable results and effective business control and follow up.

Today, 17 years later, Implema have a clear position as the leading Swedish ERP integrator within the SME segment.
Implema have a long history as one of the most successful SAP-partners in the Nordics, with a number of rewards as Nordic Partner of the year due to successful implementations and satisfied reference customers.

All Implema clients are references and are available on www.implema.se/kunder

Implema have close to one hundred employees with substantial knowledge in business operations as well as deep competence within the ERP solution.
The four founders are 15 years after founding Implema all still active within the company. Implema headquarters is in Bromma Stockholm.

In order to stay close to the customers operations Implema also have regional offices in the Swedish cities of Malmö, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Karlstad, Örebro and Västerås.

Implema is focusing on larger SME clients. Typical clients is between 50-500 MEURO in turnover.
Our target market/sweet spots are Wholesale & Distribution, Food & Beverage, Process industry and Life Science.
All our clients are reference client and are available on our website.

Implemas customers consist mainly of Swedish companies

Our clients have operations throughout Sweden and most have international operations. This means that a very large proportion of the projects we undertake are international projects.

Countries where we have implemented projects in recent years: Denmark, Norway, Finland, Estonia, Latvia, Ireland, Germany, Belgium, Holland, France, Italy, Spain, Portugal, China, India, Brazil, USA, South Africa and Australia.

Visit Implema’s website

DANISH

Implema blev grundlagt i 1998 med en klar vision om at gøre SAP tilgængelige og brugervenlige for små og mellemstore virksomheder har behov for effektive forretningsprocesser, målbare resultater og effektiv forretning kontrol og opfølgning.

I dag, 17 år senere, Implema har en klar position som det førende svenske ERP integrator i SMV-segmentet.
Implema har en lang historie som en af ​​de mest succesfulde SAP-partnere i Norden, med en række belønninger som nordisk partner i året som følge af succesfulde implementeringer og tilfredse referencekunder.

Alle Implema kunder er referencer og er tilgængelige på www.implema.se/kunder

Implema har næsten et hundrede medarbejdere med væsentlig viden i forretningsdrift samt dyb kompetence inden for ERP-løsning.
De fire stiftere er 15 år efter grundlæggelsen Implema alle stadig aktiv i virksomheden. Implema hovedkvarter ligger i Bromma Stockholm.

For at holde sig tæt på kunderne operationer Implema har også regionale kontorer i de svenske byer i Malmø, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Karlstad, Örebro og Västerås.

Implema fokuserer på større SMV-kunder. Typiske kunder er mellem 50-500 MEURO i omsætningen.
Vores målgruppe / sweet spots er Producenter & Distribution, Mad & drikke, procesindustri og Life Science.
Alle vores kunder er henvisning klient og er tilgængelige på vores hjemmeside.

Implemas kunder består hovedsageligt af svenske virksomheder

Vores kunder har aktiviteter over hele Sverige og de fleste har internationale operationer. Det betyder, at en meget stor del af de projekter, vi påtager er internationale projekter.

Lande, hvor vi har gennemført projekter i de seneste år: Danmark, Norge, Finland, Estland, Letland, Irland, Tyskland, Belgien, Holland, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Kina, Indien, Brasilien, USA, Sydafrika og Australien.

Besøg Implemas hjemmeside

iStone

ENGLISH

iStone is a business and IT consulting company with over 500 employees offering expertise in the leading business systems. iStone is one of Europe’s leading business systems trading houses and a rapidly growing IT group. During our six years in business, the company has grown from 25 to more than 500 employees, working together to ensure that our clients are always in focus and that they get absolute maximum benefit from their business systems.

Visit iStone’s website

acando

ENGLISH

Acando is a consulting company whose business concept is to create business value in partnership with its customers by enhancing and streamlining processes, organizations and digital solutions. We stand out due to our ability to combine skills in strategy and business operations with sound technical expertise and a deep understanding of how organizations function. The Group has approximately 1,600 employees allocated over five countries. Acando had sales of more than SEK 2 billion in 2015 and is listed on Nasdaq Stockholm.

Visit Acando’s website